skiltesmed,smed,smedeværksted,skilte,specialskilte,skilt,Surrow skilte

Varsel om prisstigning

Vi skal varsle om planlagte prisstigninger på vores skilte, som vi også tidligere har antydet her i bloggen kunne være undervejs. Vores seneste prisstigning var i 2018. Prisstigningerne gennemføres løbende med start medio juli og forventet slut primo september. Hvert enkelt skilt justeres prismæssigt i forhold til de stigninger, som er påløbet de enkelte dele…